Rekmar olarak, çalışanlarıyla klasik iş ilişkilerini aşan, karşılıklı güven ve empati duygularıyla sağlanan bir iletişim platformu kurmayı hedefleyen şirketlerin

‘İçlerindeki güce ses veriyoruz.’

Yarım asrı aşan mazimizle gerçekleştirdiğimiz İç İletişim Çalışmalarımızla, insan gücünüzün potansiyelini harekete geçirin.

bütünsel ik iletişimi nedir?

“Aynı mesajları çeşitli mecralarda yinelemeyen, bütünsellik sergilemeyin iletişim, boşa harcanmış emektir”

 

İletişimin temel doğrusu olan bu önerme İK iletişiminde de geçerli. Kurumlar kendi bünyesindeki iletişimde de tutarlı bir plan ve tekrarlayan mesajlarla, iletişimlerini kolay anlaşılır ve takip edilir bir planla gerçekleştirmeli.

 

Hazırladığımız raporda iç iletişim çözümleri ile

neler yapılabilir inceleyebilirsiniz.

REKMAR İÇ İLETİŞİM PDF

Hızına yetişilemeyen bir iletişim çağındayız.

Hem kurumlar ölçeğinde, hem bireysel dünyamızda iletişim çok boyutlu, merkezileşmekten giderek uzaklaşan ve takibi, yönetmesi güç, karmaşık bir yapıya dönüşüyor.

Kurumsal yapılarına önem veren, çalışanlarıyla kurdukları iletişimi güçlü ve sağlıklı bir omurga üzerine kurmaya özen gösteren firmalar için bünyelerindeki iletişim giderek önem kazanıyor.

Bu kurumlar biliyor ki, çalışanları ya hedef kitleleri içinde yer alıyorya da hedef kitleleriyle sürekli temas kuran birer marka elçisi vazifesi görüyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Günümüz dünyasında işçi sağlığı ve güvenliği konusuna duyarsız kalmak firmalar için imkansız. Gerek yasal zorunluluklar, gerek dünyaca kabul gören standartlar gereği iş güvenliği konusunda önlemler almak, çalışanları bilgilendirmek, onların bilgilerini periyodik olarak tazelemek hemen her firmanın çalışma rutininde önemli bir yer tutuyor.

Etkinlik ve Organizasyon Tanıtımı

Takım ruhu için birlikte hareket etmek, eğlenmek, güveni oyun ve neşeyle inşa etmek gerekir. Bu yöntem şirketlerin çalışanları arasındaki sinerjiyi geliştirmeleri için sıklıkla kullanılır.

Sadakat ve Memnuniyet Geliştirme Çalışmaları

Performans Yönetim Sistemlerinin
iletişim ayağı olarak değerlendirilebilecek sadakat ve memnuniyet geliştirme çalışmaları çalışanlarınızı başarıya yönlendirecek motivasyonu sağlar.

Öneri ve Anketlerle Gelişim

Verimi arttırma, performansı yükseltme, iş süreçlerini geliştirme amacıyla çalışanların görüş ve yorumlarını ciddiyetle değerlendirmeyi hedefleyen şirketlerin öneri ve anket çalışmasının başarıya ulaşmasını sağlayacak iletişimi planlayıp yaratıyoruz.

Süreli Yayınlar

Yaşayan organizmalar olan şirketler aynı anda pek çok
faaliyette bulunur ve çalışanların pek azı bütünü görebilir. Bu yüzden süreli yayınlarla şirketin hedeflerini, faaliyetlerini, toplumsal yaşama ve ekonomiye sağladığı katkıyı çalışanlarıyla paylaşması, motivasyonu yükseltir ve sadakati arttırır.

Eğitim Planlamasında İçerik Geliştirme

Günümüz dünyasında eğitim
kariyer süresince devam etmesi gereken gelişim için bir zaruret haline geldi. Bunun bir sonucu olarak şirket içi eğitimler bir standart olarak mesleki rutinlerde yerini aldı.

Özel Günler için Özel İçerik Üretimi

Hazır görsellerle değil, kurumunuza, değerlerinize özel içerikle, özel günleri, size özel kutlamanız ve çalışanlarınızla duygusal bir iletişim geliştirmeniz için konsept geliştiriyoruz.

Kuruma Özel Hoş Geldin Kiti

Kurumsal kimliğiniz, şirket değerleriniz, üretim hiyerarşiniz, iş ekipmanlarınızı yeni personelinize hızlıca benimsetmen, oryantasyon süreçlerine hız kazandırmak, kurum aidiyetini ilk iş gününden başlayarak inşa etmek için kreatif
çözümlerle yanınızdayız.

İç Anons Tasarımları

Kurumsal kimliğinizle uyumlu iç yazışma, anons, duyuru şablonları hazırlıyor, kurum içi duyuru panolarını standardize ediyoruz.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google